Coneix-nos

23 de març 2022

LOCALITZACIÓ

Hélike_Archivo
Edifici Rectorat – Registre General, Convenis i Subvencions Edifici Hèlike – Arxiu General

  PRESENTACIÓ   La MISSIÓ del Servei de Modernització i Coordinació Administrativa és desenvolupar i impulsar el procés de modernització administrativa de la Universitat basat en l’eficàcia i eficiència de la gestió, l’orientació de servei al ciutadà, la coordinació de l’activitat administrativa, la simplificació i millora dels procediments, la implantació de l’administració electrònica i la gestió de les polítiques i sistemes de gestió documental, constituint-se com un element bàsic de suport a la gestió administrativa, a la investigació i la docència.   El Servei exerceix les seues FUNCIONS a través de les següents seccions:   Secció de Gestió Documental i Administració electrònica  

 • Coordinació i seguiment de la gestió del sistema d’Informació administrativa i del catàleg de procediments i serveis de la Universitat.
 • Gestió i administració dels continguts de la Seu electrònica.
 • Suport i assistència als usuaris d’administració electrònica (usuaris externs i personal de les unitats tramitadores).
 • Emissió de mitjans d’identificació i signatura digital (certificats electrònics, cl@ve).
 • Administració del Registre Electrònic d’Apoderaments i del Registre de funcionaris habilitats.
 • Coordinació i administració del sistema de registre de la UMH: gestió del registre electrònic i de les oficines d’assistència en matèria de registres de la Universitat.
 • Digitalització i emissió de còpies autèntiques de documents.
 • Implantació i administració de la política de gestió i el programa de tractament de documents electrònics.
 • Identificació i valoració documental, disseny del quadre de classificació d’arxiu, definició i aplicació de l’esquema de metadades, establiment de les normes de conservació i accés de les diferents sèries documentals.
 • Coordinació i administració del sistema d’arxivístic de la UMH: Arxiu general, arxiu electrònic i arxius de gestió.
 • Proporcionar als usuaris els serveis de consulta, préstec i reprografia dels fons documentals depositats en l’Arxiu.

  Secció d’Organització i Gestió Administrativa  

 • Assessorament, gestió i seguiment dels convenis de la Universitat amb altres universitats, empreses i institucions o organismes públics o privats.
 • Assessorament, gestió i seguiment dels procediments de concessió de subvencions, ajudes i premis.
 • Gestió i tramitació del procediment d’accés a documentació i informació pública.
 • Manteniment del catàleg institucional de normatives de la Universitat.
 
 
COM ARRIBAR A la UMH-CAMPUS D’ELX?
 
 
[Facebook] [Google] [LinkedIn] [Twitter]