Directori

13 de juny 2024

 

Cap de Servei

MARTINEZ GOMEZ, MARIA JOSEFA
E-mail:

 

Secció de Gestió Documental i Administració Electrònica

 
Registre i Administració Electrònica

GONZÁLEZ FUENTES, CELIA ASUNCIÓN
Administrativa
E-mail:
Extensió: 96 665 8676

PASTOR BLAS, MARÍA DEL MAR
Tècnic Gestió
E-mail:
Extensió: 96 665 8721

SÁNCHEZ MATEU, ELENA
Administrativa
E-mail:
Extensió: 96 522 2272

Arxiu General

AGUILAR LORENTE, EDUARD
Especialista Arxiu
E-mail:
Extensió: 96 522 2226

PÉREZ TORREGROSA, JAVIER
Tècnic Arxiu
E-mail:
Extensió: 96 665 8597

 

Secció d’Organització i Gestió Administrativa

 
Convenis i Transparència

BELDA CUTILLAS, FRANCISCA MARIA
Técnic Mitjà
E-mail:
Extensió: 96 522 2295

SÁNCHEZ PARDINES, Mª CARMEN
Administrativa
E-mail:
Extensió: 96 522 2283

Subvencions

JUAN PENALVA, MARÍA JESÚS
Administrativa
E-mail:
Extensió: 96 665 8437

MARQUINA GONZÁLEZ, RAQUEL
Tècnic Gestió
E-mail: 
Extensió: 96 522 2270

QUILES MACIÁ, MANUELA
Administrativa
E-mail:
Extensió: 96 665 8353

[Facebook] [Google] [LinkedIn] [Twitter]