---
En aquest espai web es farà un seguiment de l'actualitat relacionada amb el Servei de Modernització i Coordinació Administrativa: Arxiu, Registre, Convenis, Subvencions, Administració Electrònica, Seu Electrònica i Transparència passiva de la UMH. Cada nova notícia anirà marcada amb la seua categoria corresponent, enllaçada a l'ampliació de la informació, siga en el propi portal de...
20 de setembre 2021
ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA
El servei de notificacions electròniques de l'Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHú) facilita als interessats, tant persones físiques com jurídiques, l'accés i compareixença a les notificacions i/o comunicacions en què figuren com a titular o destinatari emeses per les diferents Administracions Públiques integrades en el servei. La DEHú permet als destinataris de notificacions electròniques tindre accés...
1 d’octubre 2021
ARCHIVO
A la tornada de l'estiu de 2021, el grup de treball de comunicació de la Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles (CAU-CRUE), reprén el seu viatge pels arxius universitaris de la Comunitat Valenciana, amb un recorregut pels quatre arxius membres de l'organització, corresponents a la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València-Estudi General,...
17 de setembre 2021
ARCHIVO
  Setmana Internacional dels Arxius 2021 #EmpoweringArchives, 7 a 11 de juny   "Els arxius custodien decisions, actuacions i memòria. Els arxius conserven un patrimoni únic i irreemplaçable que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats en els arxius des del seu origen per a preservar el seu valor i el seu...
4 d’octubre 2021
ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA
Dins del Pla de Formació del PAS s'imparteix de manera virtual el curs de formació "TALLER DE SIGNATURA ELECTRÒNICA", amb dues edicions els dies 20 i 25 de maig de 16.00 a 19.00 hores. El total de persones inscrites han sigut 75.  Els continguts del curs han tractat sobre les eines bàsiques d'identificació i signatura...
20 de setembre 2021
ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA
Dins del Pla de Formació del PAS s'imparteix de manera virtual el curs de formació "TALLER DE SIGNATURA I SEU ELECTRÒNICA", amb tres edicions els dies 10, 17 i 24 de novembre de 16.00 a 19.00 hores. El total de persones inscrites han sigut 97.  L'objectiu del curs és donar a conéixer les eines bàsiques que donen suport a...
20 de setembre 2021

Destacats

Catálogo de Acceso en Línea del Archivo Audiovisual de la UMH

Arxiu Audiovisual UMH

Portal Ajuda Seu UMH

Actualitat