La UMH ja està adherida al servei de l’Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHú)

Administración Electrónica

1 d’octubre 2021

El servei de notificacions electròniques de l’Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHú) facilita als interessats, tant persones físiques com jurídiques, l’accés i compareixença a les notificacions i/o comunicacions en què figuren com a titular o destinatari emeses per les diferents Administracions Públiques integrades en el servei.

La DEHú permet als destinataris de notificacions electròniques tindre accés en un sol punt i així reduir la dispersió d’enviaments de notificacions de diferents Administracions.

L’adhesió de la UMH a la DEHú es realitza gràcies a la integració que té la Universitat, des de l’any 2018, amb el servei NOTIFICA. Amb això, les notificacions que emet la UMH, a més d’estar disponibles en la seua Seu electrònica també es depositen automàticament en la DEHú.

La UMH és una de la 9 universitats públiques espanyoles que ja estan adherides a la DEHú. Amb l’entrada en aquest servei la UMH facilita als interessats l’accés a les seues notificacions de manera senzilla i directa.

Llegir la notícia completa en el Servei de Comunicació.

[Facebook] [Google] [LinkedIn] [Twitter]