Creació de la Comissió de Valoració Documental per a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana

Archivo

25 de març 2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha creat la Comissió de Valoració Documental per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, de les quals forma part la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. Aquesta Comissió conjuminarà esforços a l’hora de valorar les sèries documentals relatives a les universitats públiques valencianes, ja que la documentació generada en cadascuna de les organitzacions és semblant i la posada en comú dels estudis de sèries particulars de cadascuna permetrà unificar el criteri de tractament i valoració del patrimoni documental de totes elles.

A més de la UMH, s’adhereixen a aquesta iniciativa la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València-Estudi General i la Universitat Jaume I. Mitjançant la publicació de la Resolució d’1 de febrer de 2022 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb data de 4 de febrer de 2022 del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es fa realitat una antiga aspiració dels responsables dels arxius de les universitats valencianes, una comissió que estarà formada pel president, un secretari i tres vocals.

El president serà un funcionari que exercisca la direcció d’algun dels arxius de les Universitats Públiques Valencianes. El secretari serà el funcionari que exercisca les funcions de secretari de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. Els tres vocals seran funcionaris de les universitats de l’administració especial d’arxius. La comissió podrà convocar a assessors en qüestions jurídiques, administratives, tècniques i històriques que crega convenient amb veu, però sense vot. El naixement d’aquesta Comissió denota la labor de col·laboració i coordinació que es desenvolupa des de fa anys, entre tots els arxius generals de les universitats públiques valencianes.

[Facebook] [Google] [LinkedIn] [Twitter]